12763004_s
Utilitzeu aquest formulari per als seus desplaçaments des de l’Aeroport o port al seu lloc de destinació a Mallorca, pot veure les tarifes aquí.
La confirmació de la seva reserva s’efectuarà a través del correu que ens proporcioni al formulari. Els trajectes s’abonaran al final de cada servei.

Recordi la capacidat maxima dels taxis es de 4 passatgers.

Els preus son per vehicle (1-4 PAX). Equipatge i suplements incluids.